Giá Vàng Hôm Nay

2,357.55
-2.49       -0.10%
Gold
30.29
-0.45       -1.46%
Silver
  

Đã đến lúc nói về vàng