Giá Vàng Hôm Nay

1,925.26
+5.18       +0.27%
Gold
23.56
+0.15       +0.65%
Silver
  

Đã đến lúc nói về vàng