Giá Vàng Hôm Nay

2,323.39
+1.37       +0.06%
Gold
27.34
+0.04       +0.13%
Silver
  

Đã đến lúc nói về vàng